มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)
- งบประมาณแผ่นดิน (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 1)
  31 ก.ค. 2562  วันสุดท้าย ของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   7  ส.ค. 2562  วันสุดท้าย ของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินและบัญชี

- งบประมาณเงินรายได้ (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 2,3,4,5)
   6  ก.ย. 2562  วันสุดท้าย ของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  13 ก.ย. 2562  วันสุดท้าย ของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
  20 ก.ย. 2562  วันสุดท้าย ของงบพัฒนาบุคลากร (ไปราชการ) ส่งเอกสาร การเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
  23 ก.ย. 2562  วันสุดท้าย ของรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย 5 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี

สอบถามเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน โทร. 1201-1204
[คลิก...อ่านรายละเอียด]

จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ