ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบรอบ ๖๗ พรรษา

 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบรอบ ๖๗ พรรษา

 

 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระชนมพรรษาครบรอบ ๖๗ พรรษา |  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ.
รับเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตแล้วเท่านั้น จำนวน ๒๕๐ คน

สอบถามเพิ่มเติม : คณะวิทยาการจัดการ โทร. ๐๕๕-๗๐๖-๕๕๕ ต่อ ๓๕๑๐

จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ