กำหนดการปิดให้บริการโปรแกรม speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2558

กำหนดการปิดให้บริการโปรแกรม speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2558

 

 กำหนดการปิดให้บริการโปรแกรม speexx เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2558 

 
วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น.
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.
 
หมายเหตุ นักศึกษาทุกหมู่เรียนไม่สามารถเข้าระบบได้ หลังจากวัน/เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศ

จำนวนเข้าชม 214 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ