ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมหลักการใช้กล้องจุลทรรศน์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรมหลักการใช้กล้องจุลทรรศน์

 

 อบรมหลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง (48325) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม 181 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ