นักศึกษาที่สมัครสอบคอมฯ ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ สำหรับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่สมัครสอบคอมฯ ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ สำหรับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

แจ้ง...นักศึกษาที่สมัครสอบคอมฯ
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ สำหรับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สอบวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์คอมพิว
[คลิก...ตรวจสอบรายชื่อ]

จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ