วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ วันอัที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ วันอัที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ วันอัที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
"อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ
สอนคนอื่นอย่างใด ควรทำตนอย่างนั้น
As he instructs others
He should himself act. "

จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ