ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี 2562

 

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี 2562  วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

[ คลิก...อ่านรายละเอียด ]

จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ