แจ้งสำหรับบุคลากรที่สอบ TOEIC เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

แจ้งสำหรับบุคลากรที่สอบ TOEIC เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

แจ้งสำหรับบุคลากรที่สอบ TOEIC เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
ติดต่อรับผลสอบ TOEIC > สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 (ขวามือ) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.1571

จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ