เชิญร่วมงาน..นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 ในหัวข้อ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"

เชิญร่วมงาน..นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 ในหัวข้อ

 

เชิญร่วมงาน..นิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 ในหัวข้อ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ (บิ๊ก)
วิทยากร บรรยายทางวิชาการ เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จด้วยการอ่าน
วันที่ 10 ก.ค. 2562

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 055-706555 ต่อ 1503

[คลิก...ดูรายละเอียด/ลงทะเบียนออนไลน์]

จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ