คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดติวสอบท้องถิ่นประจำปี 2562 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดติวสอบท้องถิ่นประจำปี 2562 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

 

 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดติวสอบท้องถิ่นประจำปี 2562 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

เปิดติวสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562
วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

> ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล
> ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
> ภาษาไทย
> ภาษาอังกฤษ
ค่าลงทะเบียน 350 บาท | รับจำนวน 170 คน 
หมดเขตรับสมัคร 1 กรกฎาคม 2562 | ประกาศรายชื่อ 2 กรกฎาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[คลิก...อ่านรายละเอียด/ลงทะเบียน]

จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ