ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2

 

 ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกาสะลองชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วิทยากรโดย
รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงค์

สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา

[คลิก...อ่านรายละเอียด/ลงทะเบียน]

จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ