ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)

 ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)

 

 ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)
ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ห้องประชุม ชั้น 2 (48223) มรภ.กพ.

ทีมวิทยากรโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร
รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
ผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
นางสาวนิตยา จีนปาน

สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.กพ.

[ คลิก...อ่านรายละเอียด/ลงทะเบียน ]

จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ