งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

 

ประกาศผล

>> ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2562 <<
ดาวน์โหลดเอกสาร

1. หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2562

2. กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

3. หนังสือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูผู้ควบคุมผู้เข้าแข่งขัน

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

1. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์

2. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

4. การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเป็น หอประชุมรัตนอาภา

5. การประกวดนวัตกรรมทางอาหารจากกล้วยไข่

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

6. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

7. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (STEM) เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเป็น ห้องสัมมนา ชั้น 1 (48157) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

9. การประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเป็น ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน 48202 และ 48206

10. การแข่งขันการทำแผนที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม Google earth หรือ Google map

11. เกมตอบปัญหาคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

>>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร<<<

ประกาศรายชื่อ โรงเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ (STEM) เพื่อเข้าประกวดผลงานรอบสุดท้าย [62-07-01]

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 8.00 – 13.00 น.

ระดับประถมศึกษา

1. โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

2. โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน

3. โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. โรงเรียนคลองลานวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

2. โรงเรียนคลองลานวิทยา

3. โรงเรียนวัชรวิทยา


แจ้งปัญหาการสมัครเข้าแข่งขัน


แผนผังนิทรรศการ

ชั้น 1


ชั้น 2


ชั้น 3


ชั้น 4


จำนวนเข้าชม 6,372 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ