ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดปฏิทินอบรม และสอบการสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดปฏิทินอบรม และสอบการสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. กำหนดปฏิทินอบรม และสอบการสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร : 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
ติวสอบ เดือนมิถุนายน
ชุดที่ 1 - 19 มิถุนายน 2562
ชุดที่ 2 - 26 มิถุนายน 2562

สอบ 27-28 มิ.ย. 2562 | 17.00-20.00 น.  ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.

สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561

จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ