การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2564

โดย ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หมายเหตุ : นักวิจัยโปรดนำโครงร่างการวิจัยตามกรอบของปี 63 มาในวันอบรมด้วย (ถ้ามี)


จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ