แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-2-3-4 มรภ.กพ.(กำแพงเพชร)

แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-2-3-4 มรภ.กพ.(กำแพงเพชร)

 

แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-2-3-4 มรภ.กพ.(กำแพงเพชร)

ขั้นตอนการสมัคร
1.ยืนยันสมัครสอบในเว็บไซต์ วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
2.ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท ที่ฝ่ายงานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 14
3.พิมพ์ใบยืนยันสมัครสอบ
---คลิก...สมัคร/ยืนยันเข้าสอบ---

สอบวัดมาตรฐานอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ)  ปีการศึกษา 2/2561
กำหนดการสอบ
มรภ.กพ. (กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ. (แม่สอด)
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-2-3-4
วันที่ 13-31 พ.ค. 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

หมายเหตุ : (รอบพิเศษ) หากสอบไม่ผ่าน สามารถสมัครยืนยันสอบได้ต่อเนื่อง ในวันถัดไป
หากมีปัญหาสมัครสอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 090-9344-313

จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ