คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดติวสอบภาค ก. (ก.พ.) ประจำปี 2562

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดติวสอบภาค ก. (ก.พ.) ประจำปี 2562

 

 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดติวสอบภาค ก. (ก.พ.) ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป 

วิทยากรโดย ผุ้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาต ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าลงทะเบียน 299 บาท  รับจำนวน 150 คน เท่านั้น  หมดเขตรับสมัคร 20 พ.ค. 2562

จำนวนเข้าชม 197 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ