ศูนย์ภาษา เปิดลงทะเบียนสำรวจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 ศูนย์ภาษา เปิดลงทะเบียนสำรวจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 

 ศูนย์ภาษา เปิดลงทะเบียนสำรวจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร (เปิดอบรมตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป ) ลงทะเบียน วันที่ 27 - 31 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. อบรม วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ