ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561

 

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561 ผลงานของหลักสูตร / ผลงานบริการวิชาการ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม / ผลงานด้านการวิจัย วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ