แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดปิดระบบกรอกเกรดออนไลน์

แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดปิดระบบกรอกเกรดออนไลน์

 

 แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดปิดระบบกรอกเกรดออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ