บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปริญญาเอก                                                               ปริญญาโท
-สาขายุทศาสตร์การบริหารและการพัฒนา                     -สาขาการบริหารการศึกษา
-สาขาการบริหารการศึกษา                                          -สาขายุทธศาสตร์การบริหาร และการพัฒนา


 ติดต่อสอบถามข้อมูลการับสมัครได้ที่ 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเรียนรวม (ตึก12)
โทร. 055-706-555 ต่อ 1770 , 1780 
หรือ 091-836-5279  081-758-9481  085-400-5550  

จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ