ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานสือสานประเพณีไทย สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2562 ฮั่นแน่.. ลายดอก บอกรัก

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานสือสานประเพณีไทย สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2562 ฮั่นแน่.. ลายดอก บอกรัก

 

 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานสือสานประเพณีไทย สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2562 ฮั่นแน่.. ลายดอก บอกรัก วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.30 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก14)  ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดผ้าลายดอกหรือผ้าไทยตามสมควรเข้าร่วมงาน

จำนวนเข้าชม 100 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ