แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 มรภ.กพ. (กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ. (แม่สอด) รอบพิเศษ

แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 มรภ.กพ. (กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ. (แม่สอด) รอบพิเศษ

 

 แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 มรภ.กพ. (กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ. (แม่สอด) รอบพิเศษ กำหนดการสอบ ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

จำนวนเข้าชม 268 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ