ประกาศเปิดอบรม การสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ปีที่ 3 และ 4

ประกาศเปิดอบรม การสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ปีที่ 3 และ  4

 

ประกาศเปิดอบรม การสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ปีที่ 3 และ  4

 
ที่ยังไม่ผ่านการสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 
 
ชุดที่ 1 และ 2
 
ให้มาลงชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หมดเขตสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
 
อบรม วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
 
 
 

จำนวนเข้าชม 220 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ