ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย

 

 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562  วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)

จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ