สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฎศิลป์อาเซียน ASEAN YOUTH CAMP

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฎศิลป์อาเซียน ASEAN YOUTH CAMP

 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฎศิลป์อาเซียน ASEAN YOUTH CAMP วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)

จำนวนเข้าชม 228 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ