ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ราชภัฏ KPRU Songkran

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ราชภัฏ KPRU Songkran

 

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ราชภัฏ KPRU Songkran วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

จำนวนเข้าชม 258 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ