ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานวิจัย และขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานวิจัย และขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานวิจัย และขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ใช้ผลงานรับใช้สังคมในการกำหนดตำแหน่ง "คนแรก" ของประเทศไทย”
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตึก 48 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเข้าชม 384 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ