สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 

เวลา 16.30 - 20.30 น. วันที่ 18-29 มีนาคม 2562 

วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดเวล 16.30 - 20.30 น.
วันอาทิตย์            เปิดเวล 08.30 -16.30 น.

จำนวนเข้าชม 209 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ