ขอเชิญผู้สนใจ...เข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการทางสังคมศึกษา เรื่อง PLC ครูพันธุ์ใหม่ กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน

ขอเชิญผู้สนใจ...เข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการทางสังคมศึกษา เรื่อง PLC ครูพันธุ์ใหม่ กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน

 

 ขอเชิญผู้สนใจ...เข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการทางสังคมศึกษา เรื่อง PLC ครูพันธุ์ใหม่ กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.086-6180262 ผศ.ชูวิทย์ กมุทธคิไชย  
                         โทร.094-4154401 นายธนโชค  ขุมพิลึก
                         โทร.096-6693705 นายผดุงเกียรติ โพธิ์แจ้ง

จำนวนเข้าชม 208 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ