รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม KPRU Smart Boy&Girl กิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 2019

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม KPRU Smart Boy&Girl กิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 2019

 

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม KPRU Smart Boy&Girl กิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 2019 

กำหนดการ 
-รับสมัคร บัดนี้ - 20 มีนาคม 2562 
-คัดเลือก 23 มีนาคม 2562
-เดินทางไปต่างประเทศ พฤษภาคม  2562

สมัคร/สอบถามเพิ่มเติม งานวิเทศสัมพัธ์และกิจการอาเซียน ชั้น 9 ตึก 14 (พี่งิ้ว) โทร.063-361-9542

จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ