ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 โดย คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

จำนวนเข้าชม 240 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ