ประชาสัมพันธ์บุคลากรท่านใดประสงค์จะสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC

ประชาสัมพันธ์บุคลากรท่านใดประสงค์จะสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC

 

 ประชาสัมพันธ์บุคลากรท่านใดประสงค์จะสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC จัดโดย Center of Professional Assessment (TOEIC) Thailand Services ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. มีค่าใช้จ่าย 1000 บาท สามารถลงชื่อได้ที่นายกฤษณะ จันทร สำนักงานคณบดี หรือที่ krisana1979@kpru.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.

จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ