ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

 

 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 "ใช้ชีวิตอย่างไร  ไม่ให้เครียด"  วิทยากรโดย คุณดรุณี  สุทธิพิทักษ์ (เป็กกี้ ศรีธัญญา)  วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 - 16.40 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชคิ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สอบถามเพื่อเติม  กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 100 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ