กำหนดการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

 

 กำหนดการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 4-27 มีนาคม 2562) วันที่ 27 มีนาคม 2562 ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ