แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ผู้ที่สอบ TOELC ติดต่อขอรับผลสอบ ETS TOELC

แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ผู้ที่สอบ TOELC ติดต่อขอรับผลสอบ  ETS TOELC

 

 แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ผู้ที่สอบ TOELC เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  ติดต่อขอรับผลสอบ  ETS TOELC รับผลสอบได้ที่ สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2

จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ