มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดการและรายละเอียด การสรรหานายยกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดการและรายละเอียด การสรรหานายยกสภามหาวิทยาลัย

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดการและรายละเอียด การสรรหานายยกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และการสรรหากรรมการสภมหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ

สอบถามเพิ่มเติม  งานเลขานุการ (รัชนีวรรณ  หลิมมงคล  คุณหนิง โทร. 1058)

จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ