ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแก้ไขและซ่อมบำรุงระบบควบคุมปั๊มน้ำประปาหมู่บ้านระยะที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแก้ไขและซ่อมบำรุงระบบควบคุมปั๊มน้ำประปาหมู่บ้านระยะที่ 2

 

 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแก้ไขและซ่อมบำรุงระบบควบคุมปั๊มน้ำประปาหมู่บ้านระยะที่ 2 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนรามและองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จังหวัดกำแพงเพชร

สอบถามเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทร. 055-706555 ต่อ 2530 

จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ