ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ติวสอบประจำเดือน มีนาคม 2562 

สอบถามเพิ่มเติม  งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561 

จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ