ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี(ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม Idea to Startup Camp 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี(ค.บ.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม Idea to Startup Camp 2019

 

 อบรม “การสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup” Idea to Startup Camp 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ