เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 

 เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม "วันราชภัฏ  ถนนวัฒนธรรม" วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับสมัครนักศึกษาร่วมประกวด
การประกวด/เงินรางวัล
-ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงเงินรางวัลกว่า 7,000 บาท
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลกว่า 14,000 บาท 

สอบถามเพิ่มเติม  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

จำนวนเข้าชม 164 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ