อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรม

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างนวัตกรรม
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วิทยากร รศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรม

   1.1 สำหรับโรงเรียน/สถานศึกษา

   1.2 สำหรับผู้ประกอบการ

2. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรม

3. สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
จำนวนเข้าชม 566 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ