ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การเขียนบทความวิชาการและการวิจัย"

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

 

 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การเขียนบทความวิชาการและการวิจัย" วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย  งานหรู สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สนใจติดต่อ  ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข  Email : amanoonz@gmail.com

จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ