เชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมปรากฏการณ์ Super Moon ดวงจันทร์เต็มดวง

 เชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมปรากฏการณ์ Super Moon ดวงจันทร์เต็มดวง

 

 เชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมปรากฏการณ์ Super Moon ดวงจันทร์เต็มดวง ใกล้โลกที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และสว่างมากที่สุดในรอบปี 

วันที่ 19 กุมภาพันธิ์  2562 เวลา 18.30 - 22.00 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ (บริเวณดาดฟ้าอาคารจุฬาภรณ์)  ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ