ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดรับลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดรับลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดรับลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ติวสอบคอมฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

สอบถามเพิ่มเติม  งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561

จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ