ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561 

จัดแข่งขัน วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ