แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4

แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4

 

 แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 มรภ.กพ. (กำแพงเพชร) และ มรภ.กพ. (แม่สอด)  ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบ

สมัครตั้งแต่ วันนี้ -1 ก.พ. 2562 

กำหนดการสอบ 
มรภ.กพ. (กำแพงเพชร) วันที่ 4-9 ก.พ. 2562 (ยกเว้นวันอาทิตย์) เวลา 17.00 - 19.00 น.
มรภ.กพ. (แม่สอด)  วันที่ 11-14 ก.พ. 2562 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์) เวลา 17.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ : วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2562 ช้วงเช้า 10.00 - 12.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 - 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571 

จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ