แจ้งนักศึกษาที่เรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

แจ้งนักศึกษาที่เรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

 

 แจ้งนักศึกษาที่เรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด) ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ TOEIC วันนี้ - 11 กุมภาพันธ์  2562  

ประกาศรายชื่อ วันที่  12 กุมภาพันธ์  2562
สอบ วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2562 
         มรภ ก.พ. ช่วงเช้า : 10.00 - 12.00 น.
                       ช่วงบ่าย : 13.00 - 15.00 น.

                    (ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ)

          มรภ ก.พ.(แม่สอด) ช่วงบ่าย : 12.00 - 14.00 น.
                         (ณ หอประชุมรัตนมณี)

หมายเหตุ : ปฏิบัติตามระเบียบการและข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC
สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือ โทรศะพท์ 055-706555 ต่อ 1571

 

จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ