การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข่เกมส์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข่เกมส์

 

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข่เกมส์  ติดตามผลการแข่งขันกีฬาและชมถ่ายทอดสด
วันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ