ขอเชิญ...อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection

 ขอเชิญ...อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection

 

 กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญ...อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลงทะเบียน ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.

จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ